Aktualności

 • ...
 • ...

  Ogłoszenie

 • ...

  "Świętokrzyskie Jodły" i "Leśnianie" w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • ...

  Wspomnienia z wakacji

 • ...
 • ...

  Odbudujmy harcerstwo w Bodzentynie

 • ...
 • ...

  Spotkanie z właścicielami gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Bodzentn

 • ...
 • ...

  Święto Podziemnego Państwa Polskiego

 • ...

  Konserwacja napisu w Kapliczce Janikowskich

 • ...

  Stowarzyszenie "Wegajty" z "Prologiem komedii" w Centrum Kultury

 • ...

  II Święto Ziemniaka w Wiącce

 • ...

  Radośnie i na sportowo w Bodzentynie

 • ...
 • ...

Ogłoszenie !!!

Ogłoszenie

W związku ze szkolnym „Rokiem Szermentowskiego” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie organizuje 27 października br. o godzinie 9.00 ( Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki ) plener malarski dla uczniów lokalnych gimnazjów i liceum.

Zmiana terminu spotkania informacyjno - konsultacyjnego

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

"Świętokrzyskie Jodły" i "Leśnianie" w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 października br. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyła się uroczysta gala podczas, której otwarto wystawę fotograficzną oraz zaprezentowano filmy nagrane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe- Priorytet: Kultura ludowa i tradycja pn. „Ludowe obrzędy doroczne i rodzinne utrwalone w kadrach filmowych”.

Wspomnienia z wakacji

W słoneczny, wakacyjny dzień w świetlicy wiejskiej w Sieradowicach dzieci wzięły udział w warsztatach archeologicznych, które przygotował i poprowadził Albin Sokół – absolwent archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Festiwal Aktywności Senioralnej

Serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do czynnego udziału w naszym projekcie pn. „Festiwal Aktywności Senioralnej”, który składa się z cyklu akcji kulturalno – sportowych, skierowanych do osób w wieku senioralnym 50 + z Kielc i okolic. Planowane przez nasze Stowarzyszenie imprezy rozpoczną się w październiku 2016 roku i potrwają do maja 2017 roku. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zechcą Państwo przyłączyć się i wziąć udział w naszym projekcie.

Zapraszamy na II Pieszy Rajd Rodzinny

Odbudujmy harcerstwo w Bodzentynie

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

I Przegląd Pieśni Patriotycznych

Spotkanie z właścicielami gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Bodzentn

W piątek 30 września w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Pana Dariusza Skiby oraz Dyrektora M-GCKiT w Bodzentynie – Pana Marcina Sikorskiego z właścicielami gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie Gminy Bodzentyn.

Rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Święto Podziemnego Państwa Polskiego

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego obchodzimy 27 września. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. przypomina datę 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – tajnej struktury polityczno-wojskowej w ogarniętej wojną Europie.

Konserwacja napisu w Kapliczce Janikowskich

Ze względu na pogarszający się stan tynków i napisu w Kapliczce Janikowskich trwają prace konserwatorskie zabezpieczające słynny podpis Stefana Żeromskiego.

Stowarzyszenie "Wegajty" z "Prologiem komedii" w Centrum Kultury

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie gościł Teatr Wegajty ze spektaklem pt. „Prolog Komedii”.

Zebranie Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

W dniu 5 września 2016 r. odbyło się zebranie Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn. W spotkaniu wziął udział Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. Zebranie otwarła prof. Urszula Oettingen, witając członków Rady oraz przybyłych gości, wśród nich dr. Cezarego Jastrzębskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

II Święto Ziemniaka w Wiącce

W dniu 10 września 2016r. we wsi Wiącka po raz kolejny odbyła się już impreza pt. ,,II Święto Ziemniaka”.

Radośnie i na sportowo w Bodzentynie

Gorące niedzielne popołudnie mieszkańcy Bodzentyna i okolic mogli spędzić na Rynku Górnym w Bodzentynie, gdzie zorganizowano festyn rodzinny „Powitanie roku szkolnego”. Organizatorami festynu byli: Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski. O dobrą zabawę dla najmłodszych i rodziców zadbali wspaniali animatorzy z agencji artystycznej – Patigo.

"Powitanie Roku Szkolnego"

Biegajcie z nami !