Aktualności

 • ...

  Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

 • ...
 • ...

  Dzień Kobiet w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 • ...

  Wykład - Żołnierze Wyklęci na Kielecczyźnie

 • ...

  Niezłomna,Wyklęta,Przywrócona Pamięci.Danuta Siedzikówna "INKA"

 • ...

  Spotkanie szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

 • ...

  Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

 • ...

  Spotkanie z historią

 • ...
 • ...
 • ...

  V Bodzentyńskie Ostatki za nami.

 • ...

  Finał Pierwszego Dyktanda Gwarowego

 • ...

  Zbiórka Harcerska

 • ...

  Bal Zuchowy w Bęczkowie

 • ...
 • ...

  Dzień Myśli Braterskiej

 • ...
 • ...
 • ...

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

W dniu 21 marca odbyła się wizyta studentów Politechnik Świętokrzyskiej w Bodzentynie w ramach realizacji porozumienia podpisanego przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę.

Zapraszamy na "Bodzentyński Jarmark Wielkanocny"

Szkolenie dla przewodników 2017

Świętokrzyski Park Narodowy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Dzień Kobiet w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Chociaż do kalendarzowego Dnia Kobiet pozostały jeszcze cztery dni to już dzisiaj mieszkanki gminy Bodzentyn zebrały sie licznie w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki, aby wspólnie celebrować swoje święto.

Wykład - Żołnierze Wyklęci na Kielecczyźnie

W dniu dzisiejszym w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie został wygłoszony wykład pracownika IPN w Kielcach Marka Jończyka - Żołnierze Wyklęci na Kielecczyźnie.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Kielecczyźnie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna "Inka" 1928-1946". Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Gdańsku. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Gimnazjum w Bodzentynie za umożliwienie udziału uczniów w dzisiejszym spotkaniu oraz nauczycielom, którzy przybyli z grupami swoich podopiecznych.

Niezłomna,Wyklęta,Przywrócona Pamięci.Danuta Siedzikówna "INKA"

Zapraszamy na wykład pracownika Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach Marka Jończyka - Żołnierze Wyklęci na Kielecczyźnie.
3 marca 2017 r. godz. 9.00 w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Spotkanie szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca 2017 roku o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Już tylko do 31 marca można zgłaszać się do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. Już po raz siódmy gimnazjaliści i licealiści z całej Polski nagrywają filmowe rozmowy z osobami, które spotkały się z Janem Pawłem II osobiście, bądź uczestniczyły w jego pielgrzymkach do Polski. Organizatorami konkursu są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Spotkanie z historią

W dniu 26 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Wilkowie rozpoczęto cykl spotkań z historią, podczas którego odbyła się projekcja filmu w reż. Jerzego Passendrofera „Barwy Walki”.

Dzień Kobiet

16 Powiatowe Przeglądy Artystyczne

V Bodzentyńskie Ostatki za nami.

W niedzielne popołudnie 26 lutego 2016 roku sala Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie wypełniła się po same brzegi publicznością. Wszystko oczywiście za sprawą wydarzenia, które na stałe wpisało się w grafik imprez cyklicznych w naszej gminie. "Bodzentyńskie Ostatki" zorganizowane zostały już po raz piąty.

Finał Pierwszego Dyktanda Gwarowego

W celu kultywowania tradycji oraz popularyzacji języka gwarowego w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie odbyło się Pierwsze Dyktando Gwarowe. Licznie przybyli uczestnicy mieli przed sobą nie lada trudne wyzwanie, z którym jak się później okazało każdy poradził sobie świetnie!

Zbiórka Harcerska

Dnia 23.02.2017r. w MGCKiT w Bodzentynie została przeprowadzona zbiórka harcerska, na której gościliśmy harcerzy z 48 Drużyny Harcerskiej z Tumlina w składzie: Bartłomiej Jasek, Bartosz Kiniorski, Gabriel Szcześniak i Bartosz Zatorski.

Bal Zuchowy w Bęczkowie

Od listopada ubiegłego roku w Bodzentynie działa nowo powstała Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”. Dzieci, które postanowiły przeżyć wspaniała zuchową przygodę, mają możliwość spotkań w MGCKiT w Bodzentynie w każdy poniedziałek o godzinie 12.35. Zuchy bardzo chętnie uczęszczają na zbiórki, aby posłuchać gawęd, które opowiada drużynowa, pobawić się wspólnie w pląsy i gry oraz tworzyć przepiękne i bardzo kreatywne zuchowe majsterki.

Projekcja filmu Barwy walki

Dzień Myśli Braterskiej

Życzy Kadra Harcerska oraz Dyrektor Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

"V Bodzentyńskie ostatki"

Dyktando gwarą świętokrzyską

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Bodzentyn