Wędrówki po gminie Bodzentyn - Sieradowickim Parku Krajobrazowym

Naszą wędrówkę zaczynamy od wsi Siekierno kierując się na północ. Podążając rowerowym szlakiem turystycznym dojdziemy na teren Rezerwatu Wykus w Gminie Bodzentyn. Możemy tam podziwiać malowniczość Lasów Siekierzyńskich, stare drzewa liczące ponad 100 lat, tj. jodły, buki, świerki czy dęby.

Skręcając  na wschód ze szlaku przy tablicach upamiętniających żołnierzy Zgrupowania Partyzanckie AK  „Ponury” dotrzemy do Polany Wykus - zapisanej w naszej historii, jako miejsce pamięci o poległych w bohaterskich walkach w 1943- 1944 r. Kierując się na południe szlakiem niebieskim dojdziemy do Rezerwatu Góra Sieradowska w Paśmie Sieradowickim. Teren ten z wielogatunkowym lasem mieszanym, gdzie dominują jodła i buk przecinają głębokie doliny potoku Świślina i jego dopływy oraz głębokie wąwozy erozyjne. W rezerwacie rośnie szereg chronionych i rzadkich gatunków roślin tj. wawrzynek wilcze łyko, pełnik europejski, bluszcz pospolity czy  zawilec wielokwiatowy. Następnie dostrzeżemy  najwyższy szczyt w Paśmie – Górę Sieradowską (390 m n.p.m.). We wsi Śniadka Parcele opuszczamy Sieradowicki  Park Krajobrazowy i ruszamy w stronę Bodzentyna.

Opisany fragment szlaku jest łatwy do przejścia i przyjemny dla  każdego turysty, który lubi kontakt z przyrodą i historią.

Zdjęcia

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również