Święty Mikołaj w Tarczku

Św. Mikołaj – filantrop z Myry
Mówiąc o 6 grudnia nasuwa nam się jedno skojarzenie – „mikołajki”. Szczególnie dzieci tego dnia czekają na brodatego jegomościa w czerwonym stroju, z obowiązkowym workiem prezentów. W tym dniu Kościół wspomina postać św. Mikołaja – biskupa, pierwowzór dzisiejszego darczyńcy.
Wszyscy wiedzą, jak wygląda dzisiejszy św. Mikołaj, warto jednak poznać historię tego, od którego wszystko się zaczęło. Urodził się w zamożnej rodzinie, dla swoich rodziców z utęsknieniem oczekujących potomka, był darem od Boga. Gdy był jeszcze młodzieńcem, rodzice osierocili go, zostawiając pokaźny majątek. Bogactwo to, mogło zapewnić mu dostatnie życie. Zdecydował jednak inaczej. Wrażliwy na krzywdę ludzką, rozdawał swoje dobra wszystkim potrzebującym. Nie szukając rozgłosu i poklasku, często pod osłoną nocy, zostawiał podarki najuboższym. Był bardzo pobożny, dlatego też, postanowił wstąpić do klasztoru. Zamysł Boga wobec niego był jednak inny.
Został biskupem Myry. Niósł słowo Boże zarówno chrześcijanom jak i poganom, za co został wtrącony do lochu. Dożył sędziwego wieku służąc Bogu i ludziom. Nie znamy roku śmierci św. Mikołaja, wiadomo jednak iż był to dzień 6 grudnia. Jest on międzynarodowym patronem ludzi morza, piekarzy, sędziów, pielgrzymów, a także młodzieży i dzieci.
Pomimo, iż żył wiele wieków temu, pozostawił nam swoją życiową dewizę, aby dzielić się tym co mamy z najbiedniejszymi.
Dzisiejszy św. Mikołaj wizualnie nieco przypomina biskupa z Myry. Również jest siwowłosym, brodatym mężczyzną, w czerwonym stroju – kolorem przypominającym szaty biskupa. Kochają go najmłodsi, pisząc listy i oczekując
z niecierpliwością jego wizyty.
Wizerunek biskupa Mikołaja jest w naszych świątyniach rzadko spotykany.
My jednak mamy to szczęście, iż w naszej gminie taki wizerunek znajduje się
w romańskim kościele pod wezwaniem św. Idziego w Tarczku.
Umiejscowiony on jest w prawej dolnej kwaterze otwartego tryptyku, czyli na awersie. Św. Mikołaj jest w stroju pontyfikalnym, na głowie ma tiarę, a w reku pastorał. Lewa ręka spoczywa na księdze, na której leżą trzy chleby.
Nimb wokół głowy świętego symbolizuje duchowe światło .
W okresie Wielkiego Postu, skrzydła tryptyku są zamykane, ukazując tylko rewers tryptyku z czterema scenami męki pańskiej.
Opracowanie: Magdalena Wójcik
Fot. Piotr Maj

Zdjęcia

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również