Śladami kultury benedyktyńskiej - ważny projekt dla Bodzentyna

W ubiegłym tygodniu Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w partnerstwie z gminami Bodzentyn, Bieliny, Łagów i Pawłów w odpowiedzi na konkurs do działania 4.4. 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie projektu utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich – Świętego Krzyża – w jedną, intrygującą i nowoczesną całość. Przedsięwzięcie skupia samorządy wokół wpływu lokacji opactwa Benedyktynów na Świętym Krzyżu, które na zawsze zmieniło wizerunek i ukształtowało kierunek rozwoju tego miejsca i okolicznych Gmin. Święty Krzyż jako duchowa stolica regionu, gdzie przed wiekami po przyjęciu przez Polskę chrztu, dzięki lokacji na Łysej Górze zakonu benedyktyńskiego i sprowadzeniu do jego murów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego dał początek życiu religijnemu, ale w efekcie również kulturowemu, społecznemu i gospodarczemu całego Regionu Świętokrzyskiego. Święty Krzyż i działalność oraz praca benedyktynów z miejscową ludnością ukształtowała przez wieki tożsamość tego obszaru i wpłynęła na jej obecny kształt. Wokół tego dziedzictwa zostaną stworzone spójne nowoczesne elementy łączące historię ze współczesnością. Stworzenie Szlaku pozwoli na wyrównanie różnic w poziomie i tempie rozwoju turystyki w obszarze Gór Świętokrzyskich, pozwoli na stworzenie mechanizmów sterowania ruchem turystycznym w regionie przy wykorzystaniu istniejących potencjałów dziedzictwa kulturowego Obszaru Gór Świętokrzyskich oraz istniejącej infrastruktury kulturalnej. 

Szlak będzie przypomnieniem historii terenów „małych ojczyzn” połączonych w ramach jednego wspólnego celu. Wspólny szlak – jako produkt turystyczny całego regionu – będzie podtrzymywał więzi międzypokoleniowe, zapoznawał społeczności lokalne województwa świętokrzyskiego i pozostałych turystów z dziedzictwem kulturowym wielu gmin regionu, nawiązywał do dawnych tradycji, symboliki i faktów z historii. Będzie prezentował podania, baśnie i związane z nimi artefakty w nowoczesnym stylu, przenosił dawną rzeczywistość w rzeczywistość przyszłości, rzeczywistość wirtualną obudowaną pięknymi multimediami angażującymi turystów z wielu grup wiekowych, będzie rozwijał turystykę rodzinną. Na naszym szlaku każdy znajdzie coś dla siebie. Nowoczesną technologię i wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistość, intrygujące gry i multimedia, informacje historyczne, ciekawostki przyrodnicze. Wędrówka po szlaku będzie stanowiła wspólną ciekawą rozgrywkę wpieraną grą na urządzenia mobilne zawierającą elementy grywalizacji oraz elementy rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki temu ciekawe będą nie tylko obiekty i lokacje w miejscowościach na szlaku. Interesujący będzie sam szlak, jego odkrywanie, wędrówka po nim: samodzielnie, rodzinnie, w grupie.

Bodzentyn dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby i Dyrektora MGCKiT w Bodzentyna Marcina Sikorskiego Bodzentyn to kluczowy punkt na szlaku, na który przewidziano największe wsparcie finansowe. Tu skupia się zasadnicza cześć działań projektowych. Rewitalizacja obiektu zakłada powstanie części wystawienniczej i edukacyjnej, z zapleczem administracyjno-socjalnym o pow. około 500-600 m2. Wstępne założono zabezpieczenie istniejących murów, uzupełnienie niektórych ubytków i wbudowanie niezależnej, lekkiej konstrukcji, z przeszkleniami.

Kanwę prezentacji będą stanowiska z wirtualną rzeczywistością, rozwiązania multimedialne, rozwiązania systemów rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, między innymi dzięki:

o   wirtualnej podróży w przeszłość do momentu, w którym król Władysław Jagiełło przy okazji pielgrzymki na Święty Krzyż w drodze na koncentrację armii przed bitwą pod Grunwaldem przyjął w zamku w Bodzentynie posłów książąt pomorskich.

o   Wirtualnej podróży balonem w  przeszłość

o   Prezentacji niedostępnych i najbardziej tajemniczych miejsc w regionie w ramach aplikacji 360 stopni w rzeczywistości wirtualnej. 

o   Grze terenowej zorganizowane wokół Pałacu

Kalendarz

2018-03-24

I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich!

To już w przyszły weekend! I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym. Serdecznie zapraszamy!
2018-03-24

Droga do odzyskania niepodległości - zapraszamy na projekcję filmu "WILK"

Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu "WILK" w najbliższą niedzielę do MGCKiT w Bodzentynie. Start o godz. 17.00!

Zobacz również