Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa działa od marca 2013 roku, skupiając się głównie na działalności kulturalnej i społecznej na rzecz lokalnego środowiska. Stowarzyszenie corocznie organizuje obchody rocznicy pacyfikacji Woli Szczygiełkowej, letni Festyn Rodzinny, Wigilie dla starszych i samotnych mieszkańców miejscowości oraz szereg spotkań i imprez okazjonalnych. Ponadto opiekuje się miejscowym pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji oraz podjęło inicjatywę wyposażenia i adaptacji miejscowej remizy strażackiej na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W ramach stowarzyszenia od października 2015 roku działa Zespół ''Wolanie spod Łyscy'' skupiający 20 osób w wieku od 10 do 70 lat, promując i upowszechniając kulturę i tradycje regionu świętokrzyskiego. Zespół przygotowuje programy artystyczne uświetniające uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym i religijno-patriotycznym organizowane na terenie swojej miejscowości oraz bierze czynny udział w przeglądach, konkursach,  imprezach kulturalnych i kulinarnych  na terenie gminy Bodzentyn oraz powiatu kieleckiego. Pierwszym znaczącym sukcesem zespołu było zdobycie II miejsca podczas  Święta Pieroga Świętokrzyskiego  w Bobrzy.

W ramach stowarzyszenia działa również Grupa Rękodzielnicza Wolanek, skupiająca 8 pań, które łącząc tradycyjną sztukę ludową  z trendami  współczesnymi  wykonują wyroby artystyczne i ozdoby tematycznie związane ze świętami, uroczystościami  rodzinnymi , mogące stanowić element wystroju każdego domu . Z powodzeniem prezentowały swoje wyroby na Dymarkach w Nowej Słupi, w  Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, podczas Kiermaszu Świątecznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz na lokalnych imprezach.

Głównym miejscem spotkań Zespołu oraz Grupy Rękodzieła  jest Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej.  Stowarzyszenie współpracuje z Radą Sołecką, Parafią  w Dębnie,  władzami samorządowymi  MIG Bodzentyn, Starostwem Powiatowym w Kielcach,  MGCKiT w Bodzentynie, WDK w Kielcach  oraz lokalnymi  zespołami  regionalnymi.

 

Zdjęcia

Kalendarz

2021-11-27

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy upamiętniającej płk. Jana Piwnika "Ponurego" i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta".
2021-11-21

Cecyliada 2021!

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę!

Zobacz również