Rozstrzygnięcie Mikołajkowego Konkursu Plastycznego

„Święty Mikołaj - jaki On jest?” to temat naszego konkursu organizowanego po raz pierwszy w takiej formie ze względu na panującą sytuację. Konkurs jest częścią tegorocznych wydarzeń mikołajkowych organizowanych przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.

Konkurs mający zachęcić dzieci do przedstawienia własnych wyobrażeń o Świętym Mikołaju mile zaskoczył organizatorów. Wpłynęło 159 prac wykonanych przez uczniów licząc od klas przedszkolnych do ósmej klasy szkoły podstawowej. Udział tak licznej grupy uczestników bardzo cieszy i skłania do organizowania kolejnych konkursów w podobnej formule. Dziękujemy również dyrektorom i nauczycielom szkół z naszej gminy za zaangażowanie
i zachęcanie swoich podopiecznych do udziału w tego typu inicjatywie.

Z naszych szkół wpłynęła następująca liczba prac:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie 93 prace,  

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym 38 prac,

Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 14 prac,  

Szkoła Podstawowa w Śniadce 8 prac,

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi 4 prace,

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie 2 prace.

 

Prace konkursowe dzieci i młodzieży rozstrzygnięto w trzech grupach wiekowych:

 

*Grupa I- dzieci w wieku przedszkolnym

*Grupa II- uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych

*Grupa III - uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac.

Komisja oceniająca w składzie:

1) Inga Świderska

2) Aleksandra  Furmańczyk

3) Anna Koprowska

4) Marcin Sikorski

dokonała oceny wszystkich nadesłanych prac, pod względem walorów estetycznych, wkładu pracy, zgodności z tematyką konkursu oraz  samodzielności wykonania prac.

W poszczególnych kategoriach komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

Grupa I - dzieci w wieku przedszkolnym

I miejsce - Martyna Ryba   SP we Wzdole  Rządowym

II miejsce - Antoni Jędrzejczyk   ZSP w  Bodzentynie 

III miejsce - Maja Zwada  SP w Śniadce

 

Grupa II - uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych

I miejsce - Jakub Bracha   SP we  Wzdole Rządowym

II miejsce - Maja Łubek   SP we Wzdole Rządowym

III miejsce – Zuzanna Czernikiewicz   ZSP w Bodzentynie

 

Grupa III - uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych

I miejsce – Maja Marzec   ZSP w Bodzentynie

II miejsce - Małgorzata Wrona   SP w Woli  Szczygiełkowej

III miejsce- Kamila Słotnicka   ZSP w Bodzentynie

GRATULUJEMY wszystkim za wspaniałe prace konkursowe :) !!!

Wszystkim uczestnikom zostaną przekazane drobne upominki za czynny udział w konkursie. Wygrani w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe przekazane przez organizatorów.

W sprawach przyznanych nagród organizatorzy będą kontaktować się indywidualnie z dyrekcją szkoły do której uczęszczają poszczególni uczniowie.

 

Organizatorzy:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie

 

Zdjęcia

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również