Rewitalizacja Bodzentyna!

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, we wtorek 29 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, podpisał z Marszałkiem Adamem Jarubasem pre-umowę na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – II etap”.

- Najważniejszym atutem dofinansowanego projektu jest jego komplementarność z innymi już zrealizowanym przez Gminę projektami przyczyniającymi się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, ale również tymi, które obecnie realizujemy, jak choćby rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu biskupów Krakowskich w ramach projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”, na który pozyskano ponad 6 mln dofinansowania – komentuje Dariusz Skiba, burmistrz miasta i gminy Bodzentyn.

Działania ujęte w projekcie przewidują zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji poprzez remont i odmulenie Stawów Biskupich, budowę kładki oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej. W ramach zwiększania dostępu do infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano budowę placu zabaw oraz altanę w centrum miasta. Kolejnym ważnym elementem będzie budowa amfiteatru oraz przebudowa i termomodernizacja budynku przeznaczonego do na działalność kulturalno-społeczną, a także doposażenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w przenośne kramy, namioty i sprzęt nagłośnieniowy. Rewitalizacja miasta nie mogłaby się obyć bez poprawy poziomu bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Langiewicza, Kościelnej, a także budowy chodnika przy ul. Wolności, budowy parkingu obok kościoła parafialnego oraz montażu monitoringu. Dodatkowo na ul. Langiewicza odbędzie się wymiana wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, a także zaplanowano przebudowę „małej targowicy” celem zwiększenia potencjału gospodarczego.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 5 538 279,74 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wynosi 4 266 632,16 zł. Wkład własny gminy wyniesie 1 271 647,58 zł. Całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na rok 2021.

Zdjęcia

Kalendarz

2018-12-11

Załóż Koło Gospodyń Wiejskich i uzyskaj dotację min. 3000 zł.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie i Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach z zakresu jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich aby otrzymać dotację.
2018-11-18

100 lat wolności – 100 lat tradycji

Serdecznie zaprasza na uroczystość środowiskową „100 lat wolności – 100 lat tradycji” w dniu 18 listopada 2018r.
2018-09-09

Zapraszamy na konkurs kulinarny I Bodzentyńskie Smaki Golonki

Samorząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zapraszają na konkurs kulinarny I Bodzentyńskie Smaki Golonki

Zobacz również