Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów pomiędzy Grantobiorcami, a Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty grantowe w ramach Przedsięwzięć:
  • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,
  • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,
  • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,
  •  I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.

Na wydarzeniu obecni byli wójtowie oraz burmistrzowie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Beneficjentami projektów są:

Przedsięwzięcie I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD:

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Wydanie publikacji i gadżetów promujących ofertę gminy Bieliny leżącej na obszarze LGD Wokół Łysej Góry”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie "Miejska Góra" na rzecz rozwoju Celin i Podgórza, operacja pn. „Wydawnictwa promocyjne jako środek komunikacji z turystą”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Śladami pamięci w Gminie Górno”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Dawniej - dzisiaj - jutro dziedzictwo lokalne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Promujemy LGD”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Dąbrowa i Ciekoty - historie mniej lub bardziej znane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”, operacja pn. „"4 światy z tą historią" - planszowa gra edukacyjna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, operacja pn. „Nowoczesny system promocji kolarstwa i turystyki rowerowej w Górach Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych:

Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „„Aktywne wakacje”- cykl warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w Gminie Bodzentyn”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Warsztaty dla AKTYWNYCH!”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 190,00 zł.

Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„Techniczne tajniki ludowej muzyki” - warsztaty muzyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 100,00 zł.

Stowarzyszenie Zagórzanki, operacja pn. „„O rety jakie bukiety” - warsztaty folklorystyczne”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 210,00 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje, operacja pn. „Dbamy o swoją wieś”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 500,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro – zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych:

Stowarzyszenie "Działam dla Gminy Bieliny", operacja pn. „Warsztaty artystyczne
dla bielińskich zespołów ludowych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie:
7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Warsztaty
w zakresie jakości obsługi ruchu turystycznego”. Kwota dofinansowania została ustalona
na poziomie: 5 427,00 zł.

Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”, operacja pn. „Aktywni i bezpieczni”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 14 572,50 zł.

Stowarzyszenie 112, operacja pn. „Popularyzacja wśród społeczności obszaru LGD idei udzielania pierwszej pomocy medycznej i realizacja szkoleń w zakresie teoretycznych
i praktycznych umiejętności jej udzielania”. Kwota dofinansowania została ustalona
na poziomie: 21 000,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Zdrowo i aktywnie - cykl spotkań dla seniorów”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej”, operacja pn. „Wesołe jest życie seniora”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 21 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”,operacja pn. „Akcja: Integracja! Organizacja wydarzeń  z udziałem lokalnych społeczności z terenu gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 999,38 zł.

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, operacja pn. „Forum aktywnych społeczności gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 855,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, operacja pn. „Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń społeczno -kulturalnych”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 965,00  zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie - poezja ludowa Gór Świętokrzyskich”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 380,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Górnotropiciele - międzypokoleniowa gra terenowa”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, operacja pn. „Koncerty muzyczne w gminie Górno". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy”, operacja pn. „Biesiada zapomnianych smaków". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, operacja pn. „Dzień dla zdrowia, urody i zabawy”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 997,41 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”,operacja pn. „Cykl koncertów muzyki kameralnej”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, operacja pn. „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, operacja pn. „Wąchocka Biesiada Kulturalna”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy pozyskanych środków finansowych i życzymy powodzenia przy realizacji powierzonych grantów.

 

Kalendarz

2019-03-23

II Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich

Zapraszamy na ogólnopolskie wydarzenie w naszej gminie, które odbędzie się na terenie sali sportowej Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego". Zaczynamy o 10.45. Zapraszamy.
2019-01-14

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – 76km

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – zapisy o godzinie 20:00 - 14.01.2019r.