KOMENDANT CHORĄGWI KIELECKIEJ NA SESJI RADY GMINY W BODZENTYNIE

Dzisiejszą Sesję Rady Gminy zaszczycił swoją obecnością Komendant Chorągwi Kieleckiej hm. Tomasz Rejner, dziękując Panu Burmistrzowi MiG Bodzentyn za wspieranie inicjatywy działania drużyn harcerskich na tym terenie.

Podziękowania ze strony Komendanta ZHP i Burmistrza MiG Bodzentyn przekazano również druhom: Marcinowi Sikorskiemu - współinicjatorowi odrodzenia harcerstwa w Bodzentynie oraz Indze Świderskiej, Janowi Świderskiemu, za czynne zaangażowanie w pracę harcerstwa. Burmistrz podziękował również opiekunom tegorocznego obozu letniego dla harcerzy w tym Zofii Śniowskiej, Teresie i Witoldowi Comber, Grażynie Obara-Gronostaj, Państwu Świderskim oraz wszystkim instruktorom za ogrom pracy  włożonej w edukowanie i kształtowanie osobowości młodych ludzi. Podkreślił jednocześnie jak ważna jest postawa harcerska w dobie informatyzacji. Komendant Chorągwi Kieleckiej był pod wielkim wrażeniem ciężkiej pracy jaka została wykonana w tak krótkim czasie po tak długim niebycie struktur harcerskich w naszej gminie, stawiając jednocześnie gminę Bodzentyn i jej włodarza Pana Dariusza Skibę jako wzór do naśladowania dla innych gmin w województwie świętokrzyskim.

Po takich słowach wsparcia my instruktorzy zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby do Związku Harcerstwa Polskiego wstępowało jak najwięcej dzieci i młodzieży i aby ich przygoda z harcerstwem utkwiła w ich pamięci na zawsze.

Zdjęcia