Kolejne dwie umowy podpisane.

W dniu 10 grudnia br. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach zostały podpisane dwie umowy o powierzenie grantu.

Pierwsza umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bodzentynie z siedzibą w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Kwota całkowitego wydatku projektu 15 898,00 zł, dotacja ze środków projektu grantowego 14 098,00zł, wkład własny 1 800,00 zł. Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Gminy Bodzentyn”. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do ośrodka „Baseny Mineralne Solec Zdrój” oraz wyjazdy na basen do Starachowic. Wniosek napisany został przy współpracy Stowarzyszenia z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Druga umowa podpisana pomiędzy Miejsko – Gminny Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Kwota całkowitego wydatku projektu 18 006,00 zł, dotacja ze środków projektu grantowego 16 026,00zł, wkład własny 1 980,00 zł.  Centrum Kultury pozyskało środki na realizację projektu pn. „Strefa melomana”. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, nauka gry na akordeonie dla dzieci i młodzieży oraz coś dla osób 50+ dwa spotkania przedstawiające muzykę poważną.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również