Jarmark chłopski w Bodzentynie na fotografiach Janusza Buczkowskiego

W dniu 16 września 2019 r. w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie została otwarta wystawa „Kupić nie kupić, potargować można. Jarmark chłopski w Bodzentynie na fotografiach Janusza Buczkowskiego".

Janusz Buczkowski znakomity fotografik z Włocławka, lecz swoje życie zawodowe i artystyczne związał w latach 50. XX wieku z Kielcami. Od 1965 r. jest członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego, przez siedem lat pełnił w nim funkcję prezesa. Jest współtwórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – nie mającego precedensu kierunku artystycznego w polskiej fotografii, wspólnie z kolegami fotografikami stworzyli oryginalny i rozpoznawalny styl w fotografowaniu pejzaży Kielecczyzny. Jego prace artystyczne eksponowane były na ponad 200 wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą.

Na wystawie „Kupić nie kupić, potargować można. Jarmark chłopski w Bodzentynie na fotografiach Janusza Buczkowskiego" widzimy, zatrzymane w kadrze, zwyczaje towarzyszące handlowi tego rodzaju. Autor, z reporterskim zacięciem, dokumentuje rytuały towarzyszące zawieraniu transakcji. Towarzyszy handlującym w bardzo emocjonalnych sytuacjach min.: przybijania targu, targowania, tuż po pomyślnie zrealizowanej transakcji oraz w czasie oglądania zwierząt przeznaczonych na sprzedaż. Bohaterowie zdają się nie dostrzegać faktu, że ich postacie są uwiecznione przez Mistrza. Fotografie prezentowane na wystawie w większości nie były publikowane, Muzeum Wsi Kieleckiej prezentuje je jako pierwsze. Stanowią cenny materiał historyczny.

Zdjęcia

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również