Informacja o zmianie miejsca Pikniku Dzień Rodzinny w Psarach

W związku z możliwością załamania warunków pogodowych Piknik Rodzinny – „ Dzień Rodzinny” w Psarach” uległo zmianie miejsce realizacji imprezy . Piknik odbędzie się na placu przy Szkole Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Psarach, a nie w miejscu pierwotnym tj. Żeromszczyźnie.
Termin i czas nie ulegają zmianie tj. w dniu 29.09.2019 roku od godz. 14.00