I etap prac przy Figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny

Stojąca na skarpie w Bodzentynie obok Urzędu Miasta i Gminy Bodzentynie Figura Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny z 1893 roku została przeniesiona.

Figura niepoddawana w ostatnich kilkunastu latach żadnym zabiegom ochronnym uległa znacznemu zniszczeniu a co najgorsze pochyleniu. Odchylenie od pionu i dalsze wypłukiwanie gruntu na którym stała mogło spowodować całkowite osunięcie się cokołu i figury. Groziło to przewróceniem się jej i niewątpliwym uszkodzeniem. W ramach porozumienia się ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjęto decyzję owylaniu stosownego fundamentu zabezpieczającego przed jej przewróceniem i przestawieniu figury bliżej ogrodzenia Urzędu Gminu.

Wszystkie niezbędne środki na to działanie zostały pozyskane w wyniku współpracy Stowarzyszenia „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie z funduszy przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

 

MGCKiT w Bodzentynie

 

 

Zdjęcia

Kalendarz

2019-01-14

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – 76km

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – zapisy o godzinie 20:00 - 14.01.2019r.
2018-12-11

Załóż Koło Gospodyń Wiejskich i uzyskaj dotację min. 3000 zł.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie i Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach z zakresu jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich aby otrzymać dotację.

Zobacz również