Bezpłatne uczestnictwo w biegu

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie I NOCNEGO BIEGU WILKOŁAKA
Organizator informuje że zaproszenia rozdawane w pakietach startowych podczas Dymarkowych Biegów Górskich oraz CrossRun nie są zaproszeniami imiennymi i nie zwalniają uczestników biegu/marszu z uiszczenia opłaty startowej.