100 dębów i 100 gołębi w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, w którym w nawiązaniu do daty 11 listopada 1918 r. wspominamy wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. I taka idea przyświecała organizatorom i uczestnikom wydarzenia, które miało miejsce w słoneczną niedzielę 8 kwietnia w Bodzentynie na terenie Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Jego głównym inicjatorem była dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen historyk, Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Bodzentyna. Po przywitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Gimnazjum Danutę Kolasę głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który podkreślił rolę takich wydarzeń w utrwalaniu pamięci historycznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Następnie wypuszczono 100 gołębi pocztowych, przygotowanych przez Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie. Krążąc nad murami bodzentyńskiego zamku, symbolicznie „poniosły wieść o wolności”.

Następnie  przy dźwiękach orkiestry udano się w stronę „skweru niepodległości”, gdzie rozpoczęto akcję sadzenia na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 100 dębów pamięci, przekazanych przez Nadleśnictwo Łagów. Tutaj zasadzono 5 dębów upamiętniających Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Jana Piwnika „Ponurego”; Kazimierza Szermentowskiego – powstańca 1863 r., brata artysty malarza Józefa Szermentowskiego, urodzonych w Bodzentynie.

Postaci te w różny sposób, na drodze walki zbrojnej, dyplomatycznej, politycznej, społecznej wniosły swój wkład w dzieło odbudowy Państwa Polskiego. W trakcie sadzenia  dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen przypomiała zasługi osób, którym  poświęcono drzewka. Przy nich na specjalnych tabliczkach z biało-czerwonymi kokardami umieszczono krótkie biogramy. Miejscowy proboszcz ks. dr Leszek Sikorski poświęcił i pobłogosławił dęby, mówiąc o ważnej roli tych znaków pamięci.

W trakcie uroczystości artysta plastyk Witold Comber, pochodzący z Bodzentyna zaprezentował swój obraz przedstawiający Komendanta Józefa Piłsudskiego na Rynku w Bodzentynie. W ten sposób nawiązał do faktu jego pobytu 30 października 1914 r. w tym mieście, kiedy na czele 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich, wycofując się spod Dęblina, przechodził przez Góry Świętokrzyskie. Obraz można oglądać w sali posiedzeń Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Dęby sadzili zaproszeni goście, przedstawiciele władz miejscowych, lokalnej społeczności. Kolejne dęby, po które mogą się zgłaszać mieszkańcy do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, będą sadzone w następnych dniach, w różnych miejscach – tworząc mapę pamięci polskich bohaterów.

Z kolei w budynku Gimnazjum odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne „Oni walczyli o wolną Polskę” w wykonaniu uczniów szkoły. Ze wzruszeniem wysłuchano wypowiedzi przypominających życiorysy pięciu upamiętnionych „dębami wolności” , poezji  i pieśni patriotycznych na tle scenografii z symbolami narodowym. Warto podkreślić duże zaangażowanie Dyrektora szkoły i grona pedagogicznego w przygotowaniu obchodów.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, Zastępcą Burmistrza Andrzejem Jarosińskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Kózką, Dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcinem Sikorskim.

Wśród uczestników wydarzenia byli Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen,  reprezentant  Delegatury Kieleckiej IPN dr Michał Zawisza; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwa Łagów na czele z Dyrektorem Krzysztofem Karstą, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie kierowanego przez  Pawła Telkę, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bodzentyna pod batutą kapelmistrza Kazimierza Podrazy, radni, dyrektorzy miejscowych szkół wraz z pocztami sztandarowymi, delegacje ochotniczych straży pożarnych z Bodzentyna i Sieradowic, Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczniowie i druhowie z bodzentyńskich drużyn ZHP.

Odtąd dęby niosące imiona Józef, Ignacy, Wincenty, Jan, Kazimierz pod opieką młodzieży szkolnej będą przypominać o polskiej historii.

Ta piękna lekcja patriotyzmu, upamiętniająca bohaterów poległych i walczących o niepodległość Polski, w 100. rocznicę jej odzyskania, odbyła się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, wpisując się w cykl rządowych obchodów w ramach programu „Niepodległa”.

Kalendarz

2019-01-14

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – 76km

IV Maraton Pieszy Przedwiośnie – zapisy o godzinie 20:00 - 14.01.2019r.
2018-12-11

Załóż Koło Gospodyń Wiejskich i uzyskaj dotację min. 3000 zł.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie i Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach z zakresu jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich aby otrzymać dotację.

Zobacz również